NEC MWD47550W LIFELED'S LEDスポットライト

トップページ > スポットライト > ライティングレール LEDスポットライト > NEC MWD47550W LIFELED'S LEDスポットライト

NEC MWD47550W LIFELED'S 大光量LEDスポットライト

※生産終了となりました。代替品はございません。
レンズユニットとの組み合わせにより、配光角を選択できます。
--ハロゲン50W相当の明るさ-----
■選べる配光角
専用レンズ(配光角10°・15°・20°・30°)との組み合わせにより、用途に合わせて配光角を選択できます。
レンズユニット(V1050、V1550、V2050、V3050)は別売りになります。

■調光対応
位相制御式の調光器に対応。
約20%〜100%の範囲で調光が可能。別売り専用調光器:LEC-01-100V
■LEDスポットライト
品名 本体色 光色 色温度
(K)
消費
電力(W)
定格
電圧(V)
器具
光束(lm)
質量
(kg)
寿命
(h)
演色
評価数(Ra)
可動調節
範囲
配光角(°)

MWD47550W/LH-X1

白色 電球色 3,000 10 AC100 385/365※1 0.5 50,000 90 上下105°
水平360°
10/15/20/30※1

MWD47550K/LH-X1

黒色

MWD47550W/W-X1

白色 昼白色 5,000 70

MWD47550K/W-X1

黒色
※1 器具光束、配光角は、組合わせるレンズユニットによって変わります。
   「レンズユニット(V1050、V1550、V2050、V3050)は別売りになります。」
●NEC MWD47550W/LH-X1 LIFELEDS LEDスポットライト 電球色相当
商品CD:1037900 メーカー希望小売価格 \27,500-
※生産終了となりました。代替品はございません。
生産終了
●NEC MWD47550K/LH-X1 LIFELEDS LEDスポットライト 電球色相当
商品CD:1037901 メーカー希望小売価格 \27,500-
※生産終了となりました。代替品はございません。
生産終了
●NEC MWD47550W/W-X1 LIFELEDS LEDスポットライト 昼白色相当
商品CD:1037902 メーカー希望小売価格 \27,500-
※生産終了となりました。代替品はございません。
生産終了
●NEC MWD47550K/W-X1 LIFELEDS LEDスポットライト 昼白色相当
商品CD:1037903 メーカー希望小売価格 \27,500-
※生産終了となりました。代替品はございません。
生産終了
■専用レンズユニット
  品名 配光角(度)   質量
(kg)

V1050

10 約0.002kg
(ランプ、包装箱は含みません。)

V1550

15

V2050

20

V3050

30

●NEC V1050 LIFELEDS 大光量スポットライトオプション 専用レンズユニット 配光角10度
商品CD:1037904 メーカー希望小売価格 \3,300-
取り扱い終了
●NEC V1550 LIFELEDS 大光量スポットライトオプション 専用レンズユニット 配光角15度
商品CD:1037905 メーカー希望小売価格 \3,300-
取り扱い終了
●NEC V2050 LIFELEDS 大光量スポットライトオプション 専用レンズユニット 配光角20度
商品CD:1037906 メーカー希望小売価格 \3,300-
取り扱い終了
●NEC V3050 LIFELEDS 大光量スポットライトオプション 専用レンズユニット 配光角30度
商品CD:1037907 メーカー希望小売価格 \3,300-
取り扱い終了